Steeds meer mensen kiezen ervoor om al bij leven hun uitvaart voor te bereiden. Daarmee wordt voorkomen dat nabestaanden moeten gissen naar uw wensen.
Voor de naasten is het een waardevolle gedachte dat de uitvaart plaatsvindt zoals u dat zou willen. Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden en wensen en leg het geheel vast in een document dat de basis vormt voor de daadwerkelijke uitvaart. U heeft daarmee de zekerheid dat alles verloopt zoals u dat graag wilt.

Ik heb een boek beschikbaar dat heet ‘Mijn afscheid’ waarin mensen al bij leven hun persoonlijke wensen en aantekeningen kunnen zetten en dat als document beschikbaar is voor de nabestaanden. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Mijn afscheid
 • Begraven of cremeren
 • Mijn testament
 • Mijn erfenis
 • Inkomen en zorg voor mijn nabestaanden
 • Zorg en inkomen voor studerende en minderjarige kinderen
 • Mijn overige voorbereidingen
 • Bijlagen waarin zaken genoemd worden als
  – zorg in mijn laatste levensfase
  – rondom mijn levenseinde
  – rondom mijn lichaam
  – voorbeeld van een codicil
  – persoonlijke wensen